NiceOne - Le Parkour

Anketa

Páči sa vám stránka ?

Super (1242)
 

Pohoda (1179)
 

Dá sa (1169)
 

Nič moc (1216)
 

Technika

TECHNIKY


V tejto sekcii si môžeš prezrieť základné tréningové návody disciplíny le parkour. Začni základnými zásadami a vždy pamätaj na zásadu bezpečnosti a radosti z pohybu.

koordinácia výživa základné zásady strečing kondícia motivácia sila

Upozornenie autorov tréningových návodov:

Autori týchto tréningových návodov nezodpovedajú za škody spôsobené nepochopením princípov uvádzaných v článkoch, videosekciách a návodoch. Zároveň je však nutné poznamenať, že informácie, ktoré autori uvádzajú, sú len orientačné a všeobecné, takže ani z ďaleka nevyčerpávajú problémové oblasti a individuálne nároky jednotlivca. Preto nemôžu byť uspokojivo aplikované na individualitu každého z Vás. Vzhľadom na rozsiahlosť oblastí, ktoré tréningové návody zahŕňajú, nie je možné ani s priestorového hľadiska, aby každý z nich bol podrobne rozpracovaný. Slúži len na základnú orientáciu v problematike disciplíny a jej súčastí akými sú napr. výživa, regenerácia a podobne.
Tréningové návody boli vytvorené za účelom názorového a informačného upovedomenia Parkourovej komunity na Slovensku, ktorá môže aspoň vďaka základným poznatkom predchádzať hrubým tréningovým chybám, zraneniam či v krajnom prípade poškodeniu zdravia až smrti.
Ak však máte záujem o bližšie a konkrétne informácie či pomoc, môžete po dohode konzultovať problémové otázky z garantom týchto návodov, ktorý svojim odborným vzdelaním a skúsenosťami poskytne adekvátne informácie.

Autori tréningových návodov

Autormi návodov v tejto sekcii je združenie Le Parkour Slovakia a garantom je Vladimír Zlatoš - nezávislý konzultant pre šport a výživu (www.vladozlatos.com).

Profil garanta a jeho odbornosť:
- Študent Českej školy Wellness, zameranej na prípravu lektorov a wellness poradcov zdravého a aktívneho životného štýlu
- Študent externého doktorandského štúdia na Slovenskej Poľnohospodárskej Univerzite v Nitre na katedre výživy ľudí so zameraním na tému „Vplyv výživy na výkonnosť športovcov“
- osvedčenie o absolvovaní akreditovaného kurzu Bezpečnosti a hodnotenia potravín, na STU Bratislava,
- certifikát „Poradcu pre výživu“ od Pražskej spoločnosti NUTRIS, akreditovaný MŠTV (Ministerstvo školstva, mládeže a telovýchovy) v ČR,
- absolvent Pedagogickej fakulty UKF v Nitre, na Katedre telesnej výchovy a športu a Katedre technickej výchovy a informačných technológií, diplomová práca z regenerácie a výživy v športe
- tréner III. triedy zo Športovej gymnastiky,
- tréner III. triedy Fitness inštruktor,
- masérska licencia pre športovú a klasickú masáž,
- American red Cross /CPR, First Aid/, americké certifikáty prvej pomoci